Frederiksens Isheste

Rideterapi og pædagogisk ridning


Vi er begge medlemmer af rideterapeut foreningen (www.rideterapeutforeningen.dk)Rideterapi kan bruges som et led i behandlingen af psykiske og sociale problemer.

Hesten har evnen til at virke helbredende / terapeutisk på mennesker. Den spejler sig i det menneske den omgås og reagerer ud fra dets sindsstemning og kropssprog

I rideterapi arbejder vi med kontakt, kommunikation, kropssprog of relation.
Hesten kan bringe følelser op hos mennesket, som appellere til dets omsorg, nærvær og kærlige sider.

 

På Pædagogisk Center for Mennesker og Heste arbejder vi relationsbaseret med hest, elev, pædagog kontakter.

Hesten dømmer ikke mennesket, den ser ikke den syge som syg, eller en misbruger som en misbruger.
Hesten møder mennesket med åbenhed og vurderer det på stemme, betjening, kropssprog og vejrtrækning.
Hesten husker godt og kan f.eks. vise glæde ved gensyn.

Hesten viser tillid, åbenhed, nærvær, kærlighed, nysgerrighed.
I samværet med heste arbejder vi på at skabe kontakt til disse følelser hos mennesket - sammen med hesten er vi altid til stede i nu'et.

 

Ridningen er en del af rideterapien, men det er kontakten der er det centrale i vores arbejde.


En god rytters egenskaber er: koncentration, balance, samarbejdsevne, tillid, anerkendende kommunikation, at tage ansvar, være centreret og afbalanceret.


Vi arbejder også med mennesker som er angste for heste, eller har haft en dårlig ride oplevelse og gerne vil genoptage ridningen. I opbygningen er fokus på hesteforståelse, kommunikation, samarbejde og centreret ridning.

Vi bruger naturen med alle dens egenskaber - denne danner fysisk ramme for vores arbejde. Rideterapi foregår ofte i naturen, hvor vores krop og sind finder ro og balance.

 


Mål for rideterapien/pædagogisk ridning kan være:

 

Relationer

Kontakt
Livskvalitet og livsglæde
Ansvar
Tillid og respekt
Samspil og kommunikation
Selvværd og selvtillid
At åbne op og blive fortrolig
At sætte grænser og respektere andres
Koncentration
Kropsbevidsthed
Ro og balance
Samarbejde
Skærpe og stimulere sanserne

Afbalancere nervesystemet

 

 

 

 

 

 
Vores kompetencer/ uddannelse for at udføre rideterapi/pædagogisk praksis

 

Begge:

 • Uddannede Pædagoger:

Vi har begge erfaring indenfor normalområdet – daginstitutioner med børn i alderen 0-10 år. Dette gør, at vi har en viden om normaludviklingen og hvordan man fremmer udvikling på de forskellige udviklingstrin.

Birgit Frederiksen har mange har mange års erfaring indenfor specialområdet med udviklingshæmmede, sprogudvikling og børn med anden etnisk oprindelse end dansk.

Maja Frederiksen har erfaring indenfor, unge rådgivning, arabiske og somaliske børn og psykisk syge.

 

 • Har færdiggjort og modtaget kursusbevis modul 1 og 2 på Skolen for rideterapi
 • Gennemgået kursus på Siersbæklund: Rideterapi og ridning som psykoterapeutisk redskab.
 • Sidder i bestyrelsen i Rideterapeutforeningen.
 • Kursus i Horsemanship W.H.O + vejen til hestens hjerne.
 • Fuldført modul 1 på Dyreclairvoyance Skolen.
 • Foredragsholdere om rideterapi og pædagogisk praksis.

 

 

 

Birgit Frederiksen

 • Træner 1 under Dansk Rideforbund

 

 

 

Maja Frederiksen

 • B-instruktør under Dansk Islandshesteforening
 • Centreret Rideinstruktør (Level 1) afsluttes juni 2016
 • Har tidligere være underviser og kursusleder på kursus i Rideterapi for fagfolk og underviser i hestevelfærd i samarbejde med dyrlæge Maria Nørgaard 

 

 

Da den islandske hest er en lille hest, har vi en vægtgrænse på 85 kg.

 

Al ridning og omgang med heste og ponyer hos Familien Frederiksens Isheste foregår på eget ansvar. 

 

 

Vi er tilknyttet Rafael Centeret i forhold til rideterapi.

 

Link til artikel i Kristeligt Dagblad om Familien Frederiksens Isheste:  "Når det er svært at få venner": http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/n%C3%A5r-det-er-sv%C3%A6rt-f%C3%A5-venner 

 

 

 

En af vores gode samarbejdspartnere Dankbar Konsulenerne skriver sådan om rideterapi på deres hjemmeside:

http://dankbar.dk/den-primaere-opgave/rideterapi-i-dankbar

 

 

Vi modtager jævnligt faguddannede praktikanter. Vi er godkendt praktiksted Rideterapeutforeningen.

 

I 2015 har vi haft en ergoterapeutstuderende Camilla, som praktikant. Her er hendes reflektioner fra dagene hos os: "Nærvær, faglig dygtighed og mødet med mennesket i øjenhøjde er det der står mest klart efter en uge i praktik hos Maja og Birgit. Som ergoterapeut studerende på 7 semester, har jeg i modul 13 valgt et fordybelsesforløb inden for rideterapi. Mit tidligere erhverv som berider og nuværende studie har gjort mig nysgerrig på, hvilke potentiale rideterapi har indenfor rehabilitering og udvikling af mennesker både mentalt og fysisk. Det har været inspirerende at følge 2 dygtige terapeuter/pædagoger, som virkelig kan deres håndværk.  På centret er det som om tiden står stille, og hverdagens stress og jag er parkeret ude ved indgangen. Her bliver arbejdet med motivation som udgangspunkt med henblik på at skabe succeser. Børnene og de unge mennesker som kommer her virker til at kunne mærke oprigtigheden og nærværet, som afspejler sig i den tillid de udviser. Hestene der bruges i arbejdet nyder at være i deres naturlige element, som ligger ved det rekreative område i Hedeland. Omgivelser er fuldstændig ideelle til ro, fordybelse og arbejdet mellem mennesker og dyr. Fagligt har det været spændende at opleve hvordan hestene bliver inddraget i det daglige arbejde. Hesten indgår som ligeværdig medspiller, og er med til at skabe relationen til terapeuten, som grobund for et positivt og udviklende samarbejde til gavn for de mennesker der kommer her."

 

I 2016 har vi haft Simone, som praktikant. Simone er uddannet psyomotorisk terapeut med bachelor i "Ridning med kropsbevidsthed" - og her hendes reflektioner fra dagene hos os: "I april og maj 2016 var jeg så heldig at komme i otte ugers virksomhedspraktik hos Frederiksens Isheste. Et par måneder inden havde jeg afsluttet min professionsbachelor i afspænding og psykomotorik, og ledte derfor efter rideterapeuter, der ville dele deres viden med en helt grøn sykomotorisk terapeut. Birgit og Maja sagde heldigvis ja, og det var starten på otte meget lærerige uger. Mit ønske med praktikken var at finde ud af, om psykomotorik og rideterapi kunne forenes og i så fald hvordan.Jeg havde skrevet bachelorprojekt om ”Ridning med Kropsbevidsthed” og var derfor interesseret i at finde ud af, hvordan andre faggrupper inddrog hestene i deres praksis. Jeg blev overrasket over at opdage, at mange af de værktøjer jeg lærte på min uddannelse, også var dem Maja og Birgit brugte. Meget af den undervisning eleverne fik handlede om at være sansende tilstede i nuet, samt lære at forstå hestenes reaktioner og adfærd i relation til elevernes egne handlinger. Birgit og Maja fungerede derfor ofte som tolk mellem hestene og eleverne, og gav dermed eleverne mulighed for at opnå større forståelse af både hestens og deres eget kropssprog. Min oplevelse var, at der var plads til den enkelte og at alle blev mødt og anerkendt, for den de var. Både Maja og Birgit var meget professionelle og hjertevarme over for eleverne og det var tydeligt, at deres egen ro smittede af på både elever og heste. De to damer er i mine øjne enormt kompetente, engagerede, omsorgsfulde og reflekterende omkring deres arbejde, og det var en fornøjelse at prøve at arbejde tværprofessionelt med to pædagoger. Noget andet jeg virkelig fik slået fast i løbet af de otte uger var, at hesten gør som jeg gør - især hvis jeg sidder på dens ryg. Det har før ligget i min bevidsthed at hesten reagere på mit kropssprog, stemmeleje og bevægelser, men at hesten er så ”let at påvirke” og så let kan påvirke mennesket, rørte og ramte mig virkelig. Selv efter mange års omgang med heste, var det en øjenåbner. Praktikforløbet har givet mig mod på at finde min egen vej med hestene og psykomotorik, og jeg vil stærkt anbefale andre, med interesse i at arbejde med mennesker og heste, at besøge Frederiksens Isheste og lære af Maja og Birgit. Tak til Maja og Birgit, elever og heste for et godt forløb"